Inside Out

Latex, steel, LED lights, 2019
Phot. Jed Niezgoda  www.jedniezgoda.com